Motto: 

Absolutní svoboda není možná, ale to neznamená, že si ji necháme sebrat všechnu!


Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam jdu? 

Jsem obyčejný bezvýznamný člověk. Přišel jsem z Moravy a moji prapředkové ze Slovenska. A jdu tam, kam všichni lidé - k nebytí. Není mi ale lhostejné, v jaké zemi a jakém světě budou žít moji potomkové, až já už tady nebudu.


//PPP aneb Přečti Poslední Příspěvky"Diktátor je v moderním smyslu po příkladě římském osoba, která si ve státě osobuje neobmezenou moc, jež jí dle ústavy nenáleží, nebo které v čase nebezpečí nebo za poměrů mimořádných svěřena rozsáhlá nebo neobmezená moc výjimečná. Působnost diktátor-ova sluje diktatura." Tak praví Ottův slovník naučný v roce 1893.

Za sedmero horami, za sedmero řekami, za sedmero celními prostory a jednou železnou oponou, žil byl čestný a opravdový soudruh. Od rána do noci poctivě pracoval, přesto se mu stále čehosi nedostávalo. Proto jednou v lednu 1989 sedl, začal počítat a výsledkem byla tato žádost k řediteli podniku:

Titulek je zavádějící. Už proto, že je gramaticky nesprávný. Pokud by totiž šlo o starosti předsedy Hnutí ANO, bylo by třeba napsat "Babišovy" s ypsilon na konci. Jenže ono jde o Babišovy starosty (obcí). To by pak ale v titulku správně mělo být "Babišovi starostové". Tedy nikoliv ti Babišovi (s měkkým -i) starosti. Použitím nespisovné koncovky -i...