Malá stará pohádka, trochu aktualizovaná

(upraveno z internetu)

Za sedmero horami, za sedmero řekami, za sedmero celními prostory a jednou železnou oponou, žil byl čestný a opravdový soudruh. Od rána do noci poctivě pracoval, přesto se mu stále čehosi nedostávalo. Proto jednou v lednu 1989 sedl, začal počítat a výsledkem byla tato žádost k řediteli podniku:

VĚC: Žádost o zvýšení platu

Vážený soudruhu řediteli,

mám DOSTI PODPRŮMĚRNOU mzdu 2000 Kčs čistého měsíčně, což je asi o čtvrtinu méně, než činí celorepublikový průměr. Proto Vás tímto žádám o přidání 4 Kčs čistého měsíčně. Moje čistá mzda by potom činila 2004 Kčs. Svoji žádost odůvodňuji takto:

Mám ženu a dvě děti. Žena se stará o děti a domácnost, z toho důvodu nemůže docházet do zaměstnání. Bydlíme v jeskyni, nábytek ani koberce nemáme. Mýdlo nekupujeme, prášky na praní také ne, protože pereme v potoce. Za vodu, elektřinu a plyn neplatíme, protože nic takového nemáme. Obuv a oděvy nekupujeme, zhotovujeme si je sami z rostlinných materiálů, nalezených v lese. Na různé příspěvky mi nezbývá, do KSČ nemohu vstoupit z finančních důvodů. Nikam nechodíme ani nejezdíme. Přesto náš denní rozpočet vypadá takto:

Snídaně: 2 housky + voda z potoka ... 0,90 Kč

Svačina: 2 housky + voda z potoka ... 0,90 Kč

Oběd: v bufetu polévka ... 1,50 Kčs
tamtéž guláš ... 5,50 Kčs
-----------------------------------------------
t.j. oběd celkem ... 7,00 Kč


Svačina: 2 housky + voda z potoka ... 0,90 Kč

Večeře: V automatu polévka a guláš... 7,00 Kč

----------------------------------------------
Na osobu a den ...16,70 Kčs
Na 4 osoby na den ... 66,80 Kčs
Na 1 měsíc = 30 dní x 66,80 Kčs... 2004,00 Kčs

V měsíci, který má 31 dní, se jeden den postíme, a v únoru, který má méně než 30 dní, takto ušetřenou částku věnujeme na pomoc rozvojovým zemím a nezaměstnaným v kapitalistických státech.

Za zvýšení mzdy co nejsrdečněji děkuji.

P. S. Výše podepsaný poníženě prosí: Urychlete maximálně vyřízení mé žádosti. Kdyby to tak rychle nešlo a snad případně pod tlakem vnějších objektivních skutečností došlo k úpravě cen, aby byla zachována kontinuita rozvoje naší vyspělé socialistické společnosti, můžete tuto žádost použít již jen pro potřebu své osobní hygieny.

Soudruh ředitel byl kovaný bolševický kádr a ponížené žádosti nevyhověl. To však neměl dělat. Pracující pod vlivem nedostatečného ideologického vedení a vlivem imperialistické propagandy zahořkl, a tak (čirou náhodou sedmnáctého listopadu 1989) vyrazil do ulic a začal cinkat klíči. A stal se zázrak. Nenáviděný ředitel byl svržen a byl nastolen spravedlivý řád. Pracující byl šťasten, mzda za jeho stále poctivou práci prudce stoupla - ne na dvojnásobek či trojnásobek, ale dokonce na DVANÁCTINÁSOBEK mrzké mzdy za socialismu. A co se nestalo? Koncem měsíce se z jeskyně opět ozýval pláč hladových dětí, vrtaly se opět díry do opasku a pracující opět začal počítat. Výsledkem byla znovu žádost, nyní však už k presidentovi nadnárodní společnosti:

VĚC: Žádost o zvýšení platu

Vážený pane presidente,

mám SKORO PRŮMĚRNOU čistou mzdu 24 000 Kč měsíčně. Přesto Vás tímto žádám o zvýšení o 156 Kč měsíčně. Moje mzda by pak činila 24 156 Kč. Svoji žádost odůvodňuji takto:

Mám ženu a dvě děti. Žena se stará o děti a domácnost a z toho důvodu nemůže docházet do zaměstnání. Bydlíme v jeskyni, nábytek ani koberce nemáme. Mýdlo nekupujeme, prášky na praní také ne, protože pereme v potoce. Za vodu, elektřinu a plyn neplatíme, protože nic takového nemáme. Obuv a oděvy nekupujeme, zhotovujeme si je sami z rostlinných materiálů, nalezených v lese. Na různé sponzorské dary mi nezbývá, do politických stran nemohu vstoupit z finančních důvodů. Nikam nechodíme ani nejezdíme. Přesto náš denní rozpočet vypadá takto:

Snídaně: 2 housky + voda z potoka ... 3,80 Kč
Svačina: 2 housky + voda z potoka ... 3,80 Kč


Oběd: v bufetu polévka ... 30,00 Kč
tamtéž guláš ...65,00 Kč
-----------------------------------------------
t.j. oběd celkem ...95,00 Kč

Svačina: 2 housky + voda z potoka ... 3,80 Kč večeře: V automatu polévka a guláš...95,00 Kč
-----------------------------------------------
Na osobu a den ...201,40 Kč
Na 4 osoby na den ..805,20 Kč
Na 1 měsíc = 30 dní x 805,20 Kč ...24 156 Kč

V měsíci, který má 31 dní, se jeden den postíme, a v únoru, který má méně než 30 dní, ušetřenou částku věnujeme na pomoc uprchlíkům z válkou zmítaných zemí a místním bezdomovcům. Za zvýšení platu co nejsrdečněji děkuji.

P.S. Výše podepsaný poníženě prosí: Urychlete maximálně vyřízení mé žádosti. Kdyby to snad tak rychle nešlo a případně pod tlakem vnějších objektivních skutečností došlo ke změně cen, aby byla zachována kontinuita rozvoje naší nevyspělé kapitalistické společnosti, můžete tuto žádost použít již jen pro potřebu své osobní hygieny.

Tak teď nevím, JE nebo NENÍ to pohádka ?