//Smích a Pláč aneb vesměs nekorektní říkanky, pohádky a jiné vylomeniny

Milé děti, povím vám pohádku, na kterou jsem si vzpomněl jednou, když jsem takhle seděl pod jedním komínem, na kterém bylo čapí hnízdo. I s čápem.