Lidový slovníček: eu- (EU?)

Tak jsem si našel ve slovníku, že předpona eu- je řeckého původu a znamená něco dobrého či libého. Třeba slovo eucharistie je řecké díkuvzdání a pro křesťany je to jeden ze tří základních obřadů, kdy vzdávají díky za svoje spasení symbolickým přijímáním Kristova těla a krve - tedy chleba a vína, tak jako to udělal Ježíš Kristus při Poslední večeři. A zprávy o životě Ježíše v Novém zákoně se nazývají evangelia - původně euangelia - tedy dobrá poselství, dobré zprávy (o životě Ježíšově a spasení). Že je eu- něco libého, dokládá i český název pro strom eukalyptus - tedy blahovičník. Blahý proto, že díky svojí enormní spotřebě vody a rychlému růstu vysušoval močály a bažiny, v nichž se líhli komáři, přenášející malárii a tím lidi této choroby zbavoval. Navíc má mnohé léčebné účinky - díky silicím pomáhá při dýchacích potížích, rýmě, potlačuje úzkost a deprese, odbourává fyzické vyčerpání. To eufemismus je označení slova zjemňujícího, přikrašlujícího, či zlehčujícího jevy špatné, nepříjemné. Někoho "bolí noha jako prase", jiný "trpí jistým nepohodlím dolní končetiny". Někdo někoho pošle "do prd..e", jiný pošle téhož "do míst, která se slušný člověk zdráhá vyslovit". To druhé je eufemismus. Eudaimonismus je zase etická (mravní) kategorie, označující snahu člověka o takové jednání, které mu přináší pocit uspokojení, hřejivý pocit ze správného jednání, vnitřní blaho, duševní slast z mravného, ušlechtilého chování.

A tu bych se chtěl zastavit, protože už dlouhá léta se na nás ze všech stran valí dvě písmena - EU. Ano, zkratka Evropské unie. I napadlo mne - co když to není jenom zkratka, ale také symbolické označení něčeho dobrého, blahého, libého, ušlechtilého? Co když to označuje, že vrcholní úředníci EU mají pocit eudaimonický? Tedy libý pocit z ušlechtilého a správného jednání? Nebo... Co když jsou ve stálé euforii? Pro vysvětlení - euforie je lékařsky uznaný duševně-citový stav, definovaný jako subjektivní pocit velké (obvykle přehnané) radosti, štěstí a tělesné či psychické pohody. Přirozenou cestou lze euforie dosáhnout například aktivitami vedoucími k orgasmu či triumfu sportovců. Uměle může být euforie kromě farmaceutik vyvolaná i požitím některých drog, nebo šamanskými či náboženskými obřady. Ale může být také příznakem psychiatrických či neurologických poruch! Nevím, zda podezírat bruselské úředníky z braní drog, či stálých sexuálních, šamanských nebo sportovních aktivit. Tak snad raději přijmu vysvětlení, že to vnitřní uspokojení z dobře vykonané práce, ten eudaimonismus euroúředníků je tak velký, že jim prostě způsobuje až euforii!

Alespoň doufám. A kdyby to tak náhodou nebylo, pak bych si jen přál, aby se ten dobrý pocit všech eurooptimistů nakonec neprojevil naprostým rozvrácením Evropy a tragickým rozpadem celé EU. Snad by nás ale případného katastrofického průběhu rozpadu EU ti schopní a dobře naladění eurounijní úředníci ušetřili a zorganizovali by naopak pro celou Evropu takovou velkou, krásnou euthanasii (dobrou, či příjemnou smrt). Aby pak z toho mohli mít ten krásně eudaimonický pocit, či dokonce být v euforii.