Necháváme na zvážení každého čtenáře do jaké míry se cítí být odpovědný například za přijímání zákonů naší vlasti, kterými je povinen se řídit nejen on, ale i všichni další občané bez rozdílu.

Jedním z nejfrekventovanějších slov, se kterými se prostý, mediálně zpracovávaný občan setkává, je politika a politologie. Odmyslíme-li si deset miliónů odborníků - tedy našich občanů, kteří navíc rozumí stejně dobře i fotbalu a hokeji, zůstane nám stále ještě několik stovek, či spíše tisíců profesionálních vykladačů politického dění nejen u nás,...


"Diktátor je v moderním smyslu po příkladě římském osoba, která si ve státě osobuje neobmezenou moc, jež jí dle ústavy nenáleží, nebo které v čase nebezpečí nebo za poměrů mimořádných svěřena rozsáhlá nebo neobmezená moc výjimečná. Působnost diktátor-ova sluje diktatura." Tak praví Ottův slovník naučný v roce 1893.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Mnohokrát jsme už slyšeli, že ohlížet se do minulosti není správné, že je třeba jít kupředu, bez zátěže minulosti.

Necháváme na zvážení každého čtenáře do jaké míry se cítí být odpovědný například za přijímání zákonů naší vlasti, kterými je povinen se řídit nejen on, ale i všichni další občané bez rozdílu.