Necháváme na zvážení každého čtenáře do jaké míry se cítí být odpovědný například za přijímání zákonů naší vlasti, kterými je povinen se řídit nejen on, ale i všichni další občané bez rozdílu.

Jedním z nejfrekventovanějších slov, se kterými se prostý, mediálně zpracovávaný občan setkává, je politika a politologie. Odmyslíme-li si deset miliónů odborníků - tedy našich občanů, kteří navíc rozumí stejně dobře i fotbalu a hokeji, zůstane nám stále ještě několik stovek, či spíše tisíců profesionálních vykladačů politického dění nejen u nás,...


"Diktátor je v moderním smyslu po příkladě římském osoba, která si ve státě osobuje neobmezenou moc, jež jí dle ústavy nenáleží, nebo které v čase nebezpečí nebo za poměrů mimořádných svěřena rozsáhlá nebo neobmezená moc výjimečná. Působnost diktátor-ova sluje diktatura." Tak praví Ottův slovník naučný v roce 1893.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Tak se na nás z médií neustále valí údaje, že se naše země v nějakém žebříčku, tu evropském, tu světovém, tu vyspělých, tu východoevropských států, umístila na nějakém místě. Jednou jsou komentáře nadšené, jak prý jsme dobří, protože jsme hned za...doplňte dle libosti, a podruhé jsou komentáře varovné, jak prý jsme na tom špatně, když nás...

Tak nám skončila Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou. Charita je nestátní neziskovou organizací a je součástí římskokatolické církve. Jejím zřizovatelem je Česká biskupská konference. Cíle má samozřejmě ušlechtilé - pomoc všem potřebným v nouzi. Na náklady, spojené s tříkrálovou sbírkou spotřebuje jen 5% vybrané částky (minulý rok se...

Parlamentní volby jsou něco jako anketa Zlatý slavík. Nevybírají se ti nejlepší z nejlepších, vybírají se ti nejpopulárnější z více či méně populárních. Cynik by ale zcela suverénně mohl tvrdit, že se vybírají ti nejméně nepopulární ze všech nepopulárních a měl by do značné míry pravdu. Podle průzkumů nejváženějších povolání v české společnosti se...