"Diktátor je v moderním smyslu po příkladě římském osoba, která si ve státě osobuje neobmezenou moc, jež jí dle ústavy nenáleží, nebo které v čase nebezpečí nebo za poměrů mimořádných svěřena rozsáhlá nebo neobmezená moc výjimečná. Působnost diktátor-ova sluje diktatura." Tak praví Ottův slovník naučný v roce 1893.

Poslední roky nám v republice vzniká stále více různých národoveckých, vlasteneckých, ba dokonce nacionalistických stran, hnutí, dokonce řádů, nebo jen prostě zájmových a diskusních skupin třeba na Facebooku. Všichni tam zainteresovaní se cítí být vlastenci. Co ale vlastně slovo vlastenec znamená? A jak je vnímáme právě v dnešní době? Nejčastěji...

Tak jsem si našel ve slovníku, že předpona eu- je řeckého původu a znamená něco dobrého či libého. Třeba slovo eucharistie je řecké díkuvzdání a pro křesťany je to jeden ze tří základních obřadů, kdy vzdávají díky za svoje spasení symbolickým přijímáním Kristova těla a krve - tedy chleba a vína, tak jako to udělal Ježíš Kristus...