//O vlasti aneb co s tím?

Jsou chvíle, kdy svornost je používána jen jako zástěrka pro prosazení vlastních cílů. Někdo, nebo nějaká skupina lidí, vyzývají ty, kteří mají odlišný názor, aby byli svorní a tento názor opustili. Zpravidla se to ospravedlňuje nějakou hrozbou, zpravidla apokalyptických rozměrů, která hrozí v případě nesvornosti. Tak se manipuluje s lidmi, celými...

Svoboda je možnost a právo volně se rozhodnout podle vlastního rozumu, svědomí a svých potřeb. Je to možnost rozhodovat se volně, aniž bychom byli pod nějakým materiálním, politickým, nebo třeba i citovým, či ideovým tlakem. Svoboda znamená možnost jakékoliv volby, která nepoškozuje ostatní svobodné jedince a společenství těchto jedinců. Svoboda...