//O vlasti aneb co s tím?

Svoboda je možnost a právo volně se rozhodnout podle vlastního rozumu, svědomí a svých potřeb. Je to možnost rozhodovat se volně, aniž bychom byli pod nějakým materiálním, politickým, nebo třeba i citovým, či ideovým tlakem. Svoboda znamená možnost jakékoliv volby, která nepoškozuje ostatní svobodné jedince a společenství těchto jedinců. Svoboda...