//Smích a Pláč aneb vesměs nekorektní říkanky, pohádky a jiné vylomeniny