Motto: 

Absolutní svoboda není možná, ale to neznamená, že si ji necháme sebrat všechnu!


Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam jdu? 

Jsem obyčejný bezvýznamný člověk. Přišel jsem z Moravy a moji prapředkové ze Slovenska. A jdu tam, kam všichni lidé - k nebytí. Není mi ale lhostejné, v jaké zemi a jakém světě budou žít moji potomkové, až já už tady nebudu.

A proč druhé století?

Protože naše vlast 28. října 2018 oslavila sté výročí vzniku novodobého českého státu. Myslím, že je naší povinností, nedopustit, aby to bylo století poslední. Takže udělejme my, pro něž je tato země skutečnou vlastí, vše pro to, aby Země Koruny České - v podobě České republiky přežily nejméně dalších sto let.

//PPP aneb Přečti Poslední PříspěvkyTak se na nás z médií neustále valí údaje, že se naše země v nějakém žebříčku, tu evropském, tu světovém, tu vyspělých, tu východoevropských států, umístila na nějakém místě. Jednou jsou komentáře nadšené, jak prý jsme dobří, protože jsme hned za...doplňte dle libosti, a podruhé jsou komentáře varovné, jak prý jsme na tom špatně, když nás...

Tak nám skončila Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou. Charita je nestátní neziskovou organizací a je součástí římskokatolické církve. Jejím zřizovatelem je Česká biskupská konference. Cíle má samozřejmě ušlechtilé - pomoc všem potřebným v nouzi. Na náklady, spojené s tříkrálovou sbírkou spotřebuje jen 5% vybrané částky (minulý rok se...

Parlamentní volby jsou něco jako anketa Zlatý slavík. Nevybírají se ti nejlepší z nejlepších, vybírají se ti nejpopulárnější z více či méně populárních. Cynik by ale zcela suverénně mohl tvrdit, že se vybírají ti nejméně nepopulární ze všech nepopulárních a měl by do značné míry pravdu. Podle průzkumů nejváženějších povolání v české společnosti se...

Jsou chvíle, kdy svornost je používána jen jako zástěrka pro prosazení vlastních cílů. Někdo, nebo nějaká skupina lidí, vyzývají ty, kteří mají odlišný názor, aby byli svorní a tento názor opustili. Zpravidla se to ospravedlňuje nějakou hrozbou, zpravidla apokalyptických rozměrů, která hrozí v případě nesvornosti. Tak se manipuluje s lidmi, celými...