Motto: 

Absolutní svoboda není možná, ale to neznamená, že si ji necháme sebrat všechnu!


Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam jdu? 

Jsem obyčejný bezvýznamný člověk. Přišel jsem z Moravy a moji prapředkové ze Slovenska. A jdu tam, kam všichni lidé - k nebytí. Není mi ale lhostejné, v jaké zemi a jakém světě budou žít moji potomkové, až já už tady nebudu.

A proč druhé století?

Protože naše vlast bude 28. října 2018 slavit sté výročí vzniku novodobého českého státu. Myslím, že je naší povinností, nedopustit, aby to bylo století poslední. Takže udělejme my, pro něž je tato země skutečnou vlastí, vše pro to, aby Země Koruny České - v podobě České republiky přežily nejméně dalších sto let.

//PPP aneb Přečti Poslední Příspěvky


Svoboda je možnost a právo volně se rozhodnout podle vlastního rozumu, svědomí a svých potřeb. Je to možnost rozhodovat se volně, aniž bychom byli pod nějakým materiálním, politickým, nebo třeba i citovým, či ideovým tlakem. Svoboda znamená možnost jakékoliv volby, která nepoškozuje ostatní svobodné jedince a společenství těchto jedinců. Svoboda...

Pořád se mluví o nějakém multikulturalismu a zavlékání cizích náboženství, tradic a jiných kulturních zvyklostí do naší civilizované křesťanské Evropy. Nemohu souhlasit s tím, že by se tak opravdu dělo, naopak chci apelovat, aby se EU zamyslela a napravila v tomto směru svá pochybení a nedůslednosti. Některá nařízení EU jsou totiž přímo xenofobní a...