Motto: 

Absolutní svoboda není možná, ale to neznamená, že si ji necháme sebrat všechnu!


Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam jdu? 

Jsem obyčejný bezvýznamný člověk. Přišel jsem z Moravy a moji prapředkové ze Slovenska. A jdu tam, kam všichni lidé - k nebytí. Není mi ale lhostejné, v jaké zemi a jakém světě budou žít moji potomkové, až já už tady nebudu.

A proč druhé století?

Protože naše vlast 28. října 2018 oslavila sté výročí vzniku novodobého českého státu. Myslím, že je naší povinností, nedopustit, aby to bylo století poslední. Takže udělejme my, pro něž je tato země skutečnou vlastí, vše pro to, aby Země Koruny České - v podobě České republiky přežily nejméně dalších sto let.

//PPP aneb Přečti Poslední PříspěvkyJsou chvíle, kdy svornost je používána jen jako zástěrka pro prosazení vlastních cílů. Někdo, nebo nějaká skupina lidí, vyzývají ty, kteří mají odlišný názor, aby byli svorní a tento názor opustili. Zpravidla se to ospravedlňuje nějakou hrozbou, zpravidla apokalyptických rozměrů, která hrozí v případě nesvornosti. Tak se manipuluje s lidmi, celými...

Mnohokrát jsme už slyšeli, že ohlížet se do minulosti není správné, že je třeba jít kupředu, bez zátěže minulosti.

Necháváme na zvážení každého čtenáře do jaké míry se cítí být odpovědný například za přijímání zákonů naší vlasti, kterými je povinen se řídit nejen on, ale i všichni další občané bez rozdílu.