Poslední roky nám v republice vzniká stále více různých národoveckých, vlasteneckých, ba dokonce nacionalistických stran, hnutí, dokonce řádů, nebo jen prostě zájmových a diskusních skupin třeba na Facebooku. Všichni tam zainteresovaní se cítí být vlastenci. Co ale vlastně slovo vlastenec znamená? A jak je vnímáme právě v dnešní době? Nejčastěji...

Tak jsem si našel ve slovníku, že předpona eu- je řeckého původu a znamená něco dobrého či libého. Třeba slovo eucharistie je řecké díkuvzdání a pro křesťany je to jeden ze tří základních obřadů, kdy vzdávají díky za svoje spasení symbolickým přijímáním Kristova těla a krve - tedy chleba a vína, tak jako to udělal Ježíš Kristus...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Tak se na nás z médií neustále valí údaje, že se naše země v nějakém žebříčku, tu evropském, tu světovém, tu vyspělých, tu východoevropských států, umístila na nějakém místě. Jednou jsou komentáře nadšené, jak prý jsme dobří, protože jsme hned za...doplňte dle libosti, a podruhé jsou komentáře varovné, jak prý jsme na tom špatně, když nás...

Tak nám skončila Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou. Charita je nestátní neziskovou organizací a je součástí římskokatolické církve. Jejím zřizovatelem je Česká biskupská konference. Cíle má samozřejmě ušlechtilé - pomoc všem potřebným v nouzi. Na náklady, spojené s tříkrálovou sbírkou spotřebuje jen 5% vybrané částky (minulý rok se...

Parlamentní volby jsou něco jako anketa Zlatý slavík. Nevybírají se ti nejlepší z nejlepších, vybírají se ti nejpopulárnější z více či méně populárních. Cynik by ale zcela suverénně mohl tvrdit, že se vybírají ti nejméně nepopulární ze všech nepopulárních a měl by do značné míry pravdu. Podle průzkumů nejváženějších povolání v české společnosti se...